Logo

Biz Kimiz?

31 Mart, 10:07

İnciraltı Tarih Cemiyeti, Türkiye Gençlik Birliği’nin tarih alanında çalışma yürütmek amacıyla kurduğu tarih topluluğudur. 2010-2011 yılında Attila İlhan Kültür Merkezi’nde ilk adımlarını attığımız tarih topluluğumuzla 150 yıllık devrimci gelenekten beslenen İnciraltı Tarih Cemiyeti tarihin ters yüz edilmesine karşı gerçekleri savunmak için çalışmalar yürütmektedir.

Emperyalizmin saldırılarını yaygınlaştırdığı bu dönemde tarihi ‘derinlerde’ arama adı altında Mustafa Kemal, Cumhuriyet Devrimleri ve Jön Türk geleneğine çamur atmaya kalkışanlara “Güneş balçıkla sıvanmaz” sözünü hatırlatıyoruz!

Mustafa Kemal’in “ Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir.” sözünü şiar ediniyoruz. Tarihi gerçeklere dayandıranların ve buna göre yorumlayanların temsilcileri olarak bizler gericiliğe ve bölücülüğe tarih alanında da geçit vermeyeceğiz. İnsanlığın bilimsel alanda ilerlemesine hizmet edeceğiz.

Bizler Belgrad Ormanlarında kurulan Jön Türk geleneğini sahipleniyoruz. Paris Komünü’nde yer alan Mehmet, Reşat ve Nuri Beyler, Namık Kemaller, Mithat Paşalar, İttihat ve Terakki önderi Talat Paşa, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının açtığı yol milletimizin kurtuluşunu sağlayacaktır. İnciraltı Tarih Cemiyeti olarak bizler de bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu kurtuluşun reçetesini hep beraber yazacağız!