Logo

Atatürk Gençliği’nin Pusulası: Nutuk / Gençler İçin

2 Nisan 2020, 18:37

21. yüzyılın en önemli gerçeği emperyalizmin ulus devletleri hedef aldığıdır ancak burada saklı olan bir olgu daha vardır ki o da ulus devletlerin birlik içerisinde top yekün müdafaasının emperyal çarkı tarumar edecek olmasıdır. Bu gerçeği anlamak ve gerçeğe uygun hareket edebilmek esas meseledir. Bu meselenin pratikteki en güzel örneğini dünyadaki ilk anti emperyalist zafer olan İstiklal Harbi’nde görebiliriz. İstiklal Harbi’ni bilmek ve anlamak 21. yüzyıl Türkiye’sine ve dünyasına yön verebilmektir.

Kemalist Devrimin En Önemli Belgesi

Bu bağlamda Nutuk, Atatürk’ün önderlik ettiği devriminin en önemli belgesidir. Mustafa Kemal, Nutuk’u gençlere seslenerek bitirmiştir.Her şart altında vatanı savunmayı vazife edinen gençlik için devrimin önderinin devrimi incelemesi bir ders niteliğindedir. Bu görevi yerine getirebilmek için mutlaka Nutuk okunmalıdır.

Mustafa Kemal, Nutuk’u 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Fırka’sının  II. Büyük Kongresinde okumuştur. Sabah saat 10.00’başlayan konuşması altı gün sürdü.Toplam olarak günde altışar saatten 36 saat 31 dakika  konuştu.20 Ekim günü saat 20.25’te Gençliğe hitabeyi okuyup kürsüden inmiştir.

Atatürk’ün Nutku’ndan sonra Erzurum Mebusu Necip Asım (Yazıksız) Bey’in önerisi ve oybirliği ile Mustafa Kemal’in Nutuk’larının tamamen ve harfiyen tasvip edilerek basılma kararı alınmıştır. Tüm bu çalışmaların ürünü olarak baskıya giden ilk metin bugün Türk Hava Kurumu Müzesi’nde bulunmaktadır.

NUTUK / Gençler İçin Farkı

İlk olarak 1927 yılında 100 bin adet basımı yapılan Nutuk o günden bugüne onlarca farklı dilde ve  yüz binlerce basılmıştır. Peki Nutuk/Gençler içinin farkı ne diyeceksiniz.Sayalım o vakit…

Birincisi; eser yorumlanarak veya yeniden yazılarak değil dildeki dokusunu bozulmadan, artık anlaşılmayan kelime ve deyimleri yerine bugünkü karşılıkları koyulmuştur.

İkincisi; Basım’ında sürüp gelen dizgi,yazım ve okuma hataları giderilmiş.denetimini Türkiye’nin en seçkin bilim insanı ve uzmanlarından oluşan Atatürk’ün Bütün Eserleri Danışma Kurulu  yapmıştır.

Üçüncüsü;  Biçim olarak ilk kez yeni yazı basımı ile yapılan 1934 yılındaki baskısıyla aynı.1927 basımı ile 1934 ve 1938’deki basımı arasındaki farklar dipnotlar ile belirtildi.

Nutuk/Gençler İçin’in diğerlerinden ayıran özelliği ise en özlü biçimde ele alınış olması.Yanlış anlaşılmayalım yalnızca  bazı bölüm ve belgeler çıkarılmış halde üzerine bir ekleme  veyahut bir değişiklik yapılmadı ara başlıklarında dahi Nutuk’un özgün metnine sadık kalındı.Çıkarılan  bölüm ve belgeler köşeli parantez içinde belirtilmiş.Merak edipte ayrıntılı okuma yapmak isteyenler özetlenen bölümleri Kaynak Yayınları’nca yayımlanan Nutuk’tan kolayca bulabilir.

Kitabın okunmasının gerekliliğinden ve teknik olarak incelemesinde zannımca kâfi derece söz  ettik ancak bitirmeden ve unutmadan söylemeliyim ki okurken sadece Kemâlist Devrim’in tarihsel sürecini öğrenmeyecek  bir devrim pratiğine tanık olacaksınız. Bol notlu, keyifli okumalar…

İnciraltı Tarih Cemiyeti üyesi Umut Kurnaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir